Nove tehnologije. Nove oblike svobode.

Telekom Slovenije je v procesu funkcionalne integracije konsolidiral svojo ponudbo in združil vse svoje storitve pod enotno krovno blagovno znamko. Potreba po spremembi poslovnega modela izhaja iz spoznanja, da središče poslovne filozofije ne morejo biti več produkti, temveč njihovi uporabniki, ki z razvojem komunikacijske tehnologije pričakujejo tudi nove oblike svobode.

Piši svojo zgodbo

Izdelali smo program konsolidacije znamke, koncipirali novo poslanstvo in vizijo znamke, oblikovali novo korporativno podobo in strategijo komuniciranja, s katero Telekom Slovenje izraža tudi novo poslovno vizijo:

Svojo prihodnost vidimo v družbi, v kateri vsak posameznik lahko piše svojo lastno zgodbo, misli svojo misel, sanja svoje sanje, uživa svojo svobodo.

Živi svobodno

Posameznik in družba bivata v živem in dinamičnem odnosu. Zato se nova korporativna podoba pojavlja v dinamičnih vizualnih oblikah, je nenehno v gibanju, omogoča številne aplikativne možnosti in širok izrazni spekter. Skupaj z uporabnikom neprestano spreminja svoje oblike, vendar nikoli ne izgubi svoje identitete. Živi svobodno.

Več svobode. Več komunikacije.

Prednost ima tisti, ki zna odgovoriti na našo neusahljivo potrebo po svobodi. Zato naša vizija razvoja globalnih komunikacij temelji na odprtosti, pretočnosti, fleksibilnosti, nadgradljivosti, Totalna svoboda v sestavljanju izdelkov, storitev in paketov so ključni za uspeh pri uporabniku. Dostopnost za vsako potrebo, za vsako prilagoditev, za vsako drugačnost. Individualne prilagoditve in maksimalna fleksibilnost. Več svobode zmeraj pomeni tudi več komunikacije.

Rezultat

1>3

Kapital združene znamke TelekomSlovenija je presegel vsoto posameznih znamk SiOL-a, Mobitela in Telekoma.